Vrouwenvereniging Het Trefpunt

Het Trefpunt is een actieve vereniging gericht op vrouwen. De vereniging bestaat inmiddels 60 jaar en is indertijd opgericht als zelfstandige vereniging, gedeeltelijk afgesplitst van de Plattelandsvrouwen. De verenigingen bevorderden de onderlinge sociale contacten en vergrootten de kennis en ervaringen van de vrouwelijke dorpsbewoners op het gebied van cultuur, sport, literatuur en handwerken.

Tegenwoordig worden er door Het Trefpunt een zevental avonden georganiseerd met uiteenlopende onderwerpen, zoals sieraden, reizen, charitatieve verenigingen en beroepen.

Naast deze avonden wordt er ook jaarlijks een strandwandeling, een workshop en/of een dagtrip naar een bedrijf in de omgeving georganiseerd. Ook is er een jaarlijkse kerstbijeenkomst met afwisselend programma.

Het lidmaatschap kost €30 per jaar (prijs 2021). Daarnaast wordt er voor sommige evenementen een bijdrage gevraagd. Je bent van harte welkom om aan een of meerdere avonden deel te nemen, al dan niet vergezeld van een introducé.